Home » Nieuws

Winstgroei medische zorg trekt aan, grote onderlinge verschillen

Winstgroei medische zorg trekt aan, grote onderlinge verschillen

Huisartsen kenden een goed 2020, alternatieve zorg en tandartsen hadden het moeilijk

De coronapandemie heeft in 2020 een gigantische druk gelegd op de medische zorg. Er waren echter ook positieve effecten, zoals een versnelde digitalisering en innovatie in de branche. Per saldo zijn de omzet en de winst vorig jaar gegroeid, maar door de lockdowns lopen de cijfers binnen de medische zorg nogal uiteen.

Dit komt naar voren uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2021, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

Grote verschillen in omzet en winst
De medische zorg heeft in 2020 een verdere groei laten zien, maar per saldo iets minder sterk dan in de voorgaande vier jaren. De omzetgroei kwam uit op bijna 6 procent, tegenover 0,6 procent voor het mkb als geheel. De groei werd iets minder breed gedragen dan in eerdere jaren: 63,8 procent van de zorgondernemers zag de omzet stabiliseren of toenemen (in 2019..

Lees meer

Kabinet schrapt BIK in ruil voor lagere Awf-premie

Kabinet schrapt BIK in ruil voor lagere Awf-premie

Het kabinet heeft besloten de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar te schrappen. Dit vanwege de verwachting dat de Europese Commissie de BIK als ongeoorloofde staatsteun zal aanmerken en hiermee niet akkoord zal gaan.

BIK
De BIK was bedoeld om in de coronacrisis ondernemers te motiveren om extra te investeren. Daarom kon een korting op de afdracht van loonheffingen worden verkregen. Deze bedroeg 3% voor de eerste € 5 miljoen aan investeringen en 2,44% over het meerdere aan investeringen.

Lagere Awf-premie
Omdat het kabinet de voor de BIK gereserveerde middelen toch aan het bedrijfsleven wil doen toekomen, is het plan om de Afw-premie (werkloosheidsfonds) te verlagen. Hierdoor komen de middelen terecht bij ondernemers met personeel, net als bij de BIK.

Omvang onbekend
Met hoeveel de Awf-premie gaat dalen, is nog niet bekend. De premie bedraagt nu 2,7% voor werknemers met..

Lees meer

Vanaf 1 juni € 200 miljoen voor extra MKB-kredieten

Vanaf 1 juni € 200 miljoen voor extra MKB-kredieten

Het kabinet stelt € 200 miljoen beschikbaar voor speciale mkb-kredieten. Het krediet is onderdeel van het Time Out Arrangement (TOA) en is bedoeld voor bedrijven die daarbij gebruik maken van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)
Via de Wet Homologatie Onderhands Akkoord kunnen bedrijven zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord bereiken op een schuldregeling. De WHOA helpt bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan, terwijl ze nog wel levensvatbare bedrijfsactiviteiten hebben, deze schulden te reorganiseren.

Maximum
De MKB-kredieten kennen een maximum van € 100.000. De leningen kunnen gebruikt worden voor het herstarten, uitbreiden of aanpassen van de bedrijfsactiviteiten. Belangrijkste voorwaarde is dat bedrijven komen tot goede afspraken met hun schuldeisers en dat het bedrijf in de kern gezond is.

Coaching
De beoordeling van de aanvraag voor e..

Lees meer

Bouw profiteert van extra aandacht voor de woning

Bouw profiteert van extra aandacht voor de woning

Ontwikkeling omzet en brutomarge bovengemiddeld

Voor de bouw was 2020 een ander jaar dan voor de meeste mkb-branches. Het werk kon dankzij een doorwerkprotocol over het algemeen doorgaan, waardoor de impact van corona voor bouwbedrijven in het mkb relatief beperkt bleef. De netto-omzet is met bijna 4 procent toegenomen. Daarmee deed de bouw het veel beter dan het mkb-gemiddelde (+0,6 procent). De winst is met 5,5 procent gestegen, tegenover een mkb-gemiddelde van +9,3 procent. De ontwikkeling van de brutomarge was met +3,2 procent opnieuw bovengemiddeld.

Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2021, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

Winst over de jaren
De winsttoename is in het perspectief van de afgelopen vijf jaar zeer matig. In 2019 noteerde de bouw nog een verdubbeling van de winst en ook de jaren daarvoor nam de winst jaarlijks met 26 tot 81 procent toe. De branche heeft dus jaren achtere..

Lees meer

Startersregeling TVL nu aan te vragen

Startersregeling TVL nu aan te vragen

Er is een speciale TVL-regeling voor startende ondernemers beschikbaar. Die kan per 31 mei 2021 worden aangevraagd. De regeling voorziet in een tegemoetkoming in de vaste lasten van ondernemers die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

TVL
De regeling is vrijwel gelijk aan de normale tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Starters konden hier echter geen gebruik van maken, omdat ze in het tweede kwartaal van 2019 nog niet over omzet beschikten.

Eerste kwartaal 2021
De startersregeling is een tegemoetkoming voor de vaste lasten in het eerste kwartaal van 2021. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet men in dit kwartaal minstens 30% minder omzet hebben gehad dan in het derde kwartaal van 2020. Ook moeten de starters minstens € 1.500 aan vaste lasten hebben.

Aanvragen
Aanvragen van de tegemoetkoming voor starters kan digitaal via de RVO. Aanvragen kan uiterlijk tot 12 juli 2021 17.00 uur.

Omvang te..

Lees meer

Stevige krimp van de omzet en brutomarge in de automotive

Stevige krimp van de omzet en brutomarge in de automotive

De branche blijft achter bij het mkb-gemiddelde, steun houdt winst overeind

In 2020 hebben de verplichte coronasluitingen een grote invloed gehad op de financiële resultaten in de automotive, in het bijzonder op de omzetontwikkeling en de brutomarge. De omzet is met bijna 5 procent gekrompen, tegenover een lichte groei voor het mkb als geheel. De winstontwikkeling was vooral dankzij de steunmaatregelen wel positief: +6 procent. Ook daarmee bleef de branche echter achter bij het mkb-gemiddelde van +9 procent. Verder is de brutomarge met 2,4 procent gedaald, versus een lichte stijging voor het mkb.

Dit blijkt uit het nieuwe Branches in Zicht 2021, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

Omzet over breed front gedaald
Binnen de branche werd de daling van de omzet over een breed front gevoeld. Meer dan de helft van de autobedrijven (51,8 procent) heeft de omzet in 2020 zien afnemen. Voor de winst is dit net iets..

Lees meer

Steunpakket met drie maanden verlengd: wat wijzigt er?

Steunpakket met drie maanden verlengd: wat wijzigt er?

De financiële steunmaatregelen aan bedrijven die vanwege corona in moeilijkheden verkeren, worden ook de komende maanden voortgezet (tot en met september). Bovendien mogen belastingschulden op een later moment en in een langzamer tempo worden afgelost. Dit heeft het kabinet donderdag 27 mei bekendgemaakt.

Steunmaatregelen
De steunmaatregelen worden ook in het derde kwartaal van 2021 vrijwel ongewijzigd voortgezet. Zo blijven de loonkosten voor maximaal 85% gecompenseerd via de NOW en de vaste lasten voor maximaal 100% via de TVL. Ook de Tozo en TONK worden via de gemeenten gecontinueerd.

Wijzigingen NOW
De referentiemaand voor de NOW wordt wel gewijzigd. Voor de NOW 4 voor de periode juli t/m september 2021 geldt nu februari 2021 als referentiemaand in plaats van juni 2020, aangezien deze maand een beter beeld van de loonsom geeft.

Wijziging TVL
Een andere wijziging betreft de TVL door deze vanaf de NOW 3, dus vanaf oktob..

Lees meer

Vrij snel herstel voor groot deel logistiek

Vrij snel herstel voor groot deel logistiek

Binnenvaart, eventlogistiek en horecabevoorrading kenden wel een zwaar jaar

Door corona zijn de logistieke stromen in 2020 behoorlijk ontregeld geraakt, maar in grote delen van de transport en logistiek is er na de lockdown ook weer vrij snel een herstel opgetreden. Per saldo zijn de omzet en de winst in het afgelopen jaar weinig veranderd. Binnen de branche zijn er aanzienlijke verschillen te zien tussen deelmarkten en bedrijven. Zo kende de binnenvaart wel een zwaar jaar, net als de eventlogistiek en de horecabevoorrading.

Dit komt naar voren uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2021, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

Brutomarge onder druk
De omzet is in de logistiek in 2020 met 0,2 procent afgenomen, versus een bescheiden groei in het mkb als geheel. Het gewone resultaat voor belastingen kwam 5,9 procent hoger uit, versus ruim +9 procent voor het mkb als geheel. Dit betekende voor de logistiek een aanzie..

Lees meer

Winst en omzet horeca keihard geraakt door de coronacrisis

Winst en omzet horeca keihard geraakt door de coronacrisis

Onzekerheid in de branche is enorm

De coronacrisis en de lockdownmaatregelen hebben de horeca ontzettend hard geraakt. Dit zien we terug in een ongekende krimp van de omzet- en de winstontwikkeling over 2020. Bovendien zijn de verdienmodellen in coronatijd aangetast en dit kan een herstel bemoeilijken.

Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2021, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

Omzetkrimp breed gedragen
De omzet is in de horeca in 2020 per saldo met 21,5 procent gekrompen, tegenover een lichte groei voor het mkb als geheel (0,6 procent). De krimp in de horeca werd breed gedragen: het aandeel van bedrijven met een lagere omzet steeg hard naar bijna 76 procent; 16 procent zag de omzet zelfs met 50 procent of meer afnemen.

Ongekende daling winst en brutomarge
De winstontwikkeling daalde met bijna 31 procent en de brutomarge kwam ruim 22 procent lager uit. In beide gevallen bleef de br..

Lees meer

De detailhandel groeit stevig, maar er zijn ook grote verliezers

De detailhandel groeit stevig, maar er zijn ook grote verliezers

Ontwikkeling van de winst en de omzet per saldo sterk aangetrokken

Door allerlei beperkende maatregelen heeft een deel van de consumentenbestedingen zich in 2020 verplaatst van horeca en toerisme naar de detailhandel. Vooral webwinkels, doe-het-zelf-zaken, fietsenwinkels en supermarkten hebben daarvan geprofiteerd. Andere winkels, bijvoorbeeld op het gebied van kleding en schoenen, zagen de omzetten in sommige gevallen grotendeels wegvallen en kenden een dramatisch jaar.

De verschillen binnen de detailhandel waren dus opnieuw groot. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2021, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

Enorme verschillen in omzet en winst
Voor de detailhandel als geheel is de omzetgroei in 2020 uitgekomen op bijna 10 procent, een behoorlijke versnelling ten opzichte van het voorgaande jaar. De winstgroei bedroeg ruim 42 procent. Zowel qua winst als wat betreft omzet bli..

Lees meer