Accountancy bestrijkt een breed terrein.

Financiële verantwoording afleggen met jaarstukken en accountantsverklaringen vormen alleen de ‘formele’ buitenkant. Accountancy houdt ook niet op bij de cijfers. Het gaat ons juist om de mensen en bedrijven inclusief alles wat hen bezighoudt áchter die cijfers. Dus van het inrichten en beoordelen van de administratieve organisatie tot aan management gelieerde adviezen. Onze kracht is de persoonlijke en directe benadering. Wij verplaatsen ons in uw situatie en denken met u mee. Bij relatief kleine en eenvoudige opdrachten, maar ook bij complexe problemen die specialistische kennis vergen. Alles in overleg natuurlijk, want u blijft de opdrachtgever.