Forfait zonnepanelen verruimd: ook voor privéwoning ondernemer

Forfait zonnepanelen verruimd: ook voor privéwoning ondernemer Wie energie opwekt met zonnepanelen en deze deels teruglevert aan zijn energiemaatschappij, moet hierover btw betalen. De af te dragen btw kan worden berekend via een forfait. De toepassing van dit forfait...

Kabinet stelt € 8 miljard beschikbaar voor beperken CO2-uitstoot

Kabinet stelt € 8 miljard beschikbaar voor beperken CO2-uitstoot Het kabinet stelt voor 2023 € 8 miljard beschikbaar om middels duurzame energie de uitstoot van CO2 te verminderen, af te vangen en op te slaan. Het geld komt beschikbaar via de Stimuleringsregeling...

Kabinet selecteert 14 nieuwe Regio Deals

Kabinet selecteert 14 nieuwe Regio Deals Het kabinet gaat ruim € 284 miljoen investeren in zogenaamde Regio Deals. In Regio Deals werkt het Rijk met provincies samen om complexe opgaven aan te pakken. Het is voor de vierde keer dat voorstellen via Regio Deals worden...

Kindgebonden budget verhoogd

Kindgebonden budget verhoogd Het kindgebonden budget is voor 2023 extra omhoog gegaan. Deze verhoging geldt voor elk kind. Alleenstaande ouders krijgen hier bovenop een extra verhoging van maximaal € 356 per jaar. Ook is de vermogensgrens tot wanneer u recht heeft op...

Check uw WOZ-waarde!

Check uw WOZ-waarde! Als het goed is, ontvangt u binnenkort de nieuwe WOZ-waarde van uw woning en/of bedrijfspand. Check deze goed, want de vastgestelde waardes kloppen niet altijd en kunnen daardoor tot extra te betalen belasting leiden. Daarbij is de WOZ-waarde ook...
Wea Roosendaal