Advieswijzer Fiets van de zaak 2023

Advieswijzer Fiets van de zaak 2023 In 2020 is de nieuwe bijtellingsregeling voor de fiets van de zaak van kracht gegaan. Dit bijtellingspercentage bedraagt 7%. Wat zijn de fiscale randvoorwaarden voor deze regeling, welk type fiets valt hieronder en hoe zit het met...

Zo voorkomt u 10,5% belastingrente

Zo voorkomt u 10,5% belastingrente De belastingrente voor de vennootschapsbelasting stijgt per 1 maart 2023 van 8 naar 10,5%. Zorg er dus voor dat u die belastingrente voorkomt! Wanneer betaalt u belastingrente voor de vennootschapsbelasting (Vpb)? Vanaf 1 maart van...

Akkoord over Wet bescherming klokkenluiders

Akkoord over Wet bescherming klokkenluiders De Eerste Kamer heeft op 23 januari 2023 ingestemd met het wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders. Deze wet implementeert de Europese Klokkenluidersrichtlijn en vervangt de Wet Huis voor Klokkenluiders. Het is nog...

Wetsvoorstel invoering wettelijk minimumuurloon aangenomen

Wetsvoorstel invoering wettelijk minimumuurloon aangenomen De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel tot invoering van een wettelijk minimumuurloon. Dit betekent dat er naar verwachting vanaf 1 januari 2024 gerekend moet worden met een minimumuurloon op...

Fiscus stuurt brief aan niet-bezwaarmakers box 3

Fiscus stuurt brief aan niet-bezwaarmakers box 3 De fiscus stuurt een brief aan degenen die eerder geen bezwaar hadden gemaakt over de heffing in box 3 over de jaren 2017 tot en met 2020 in de massaalbezwaarprocedure en dit later alsnog gedaan hebben. In de brief...
Wea Roosendaal