Ook transitievergoeding over overuren?

Ook transitievergoeding over overuren? Bij ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer moet u als werkgever een transitievergoeding betalen. Soms bestaat er onduidelijkheid over de wijze van totstandkoming van de hoogte van de transitievergoeding,...

Aandachtspunten WW-premie 2023

Aandachtspunten WW-premie 2023 Voor wat betreft de hoogte van de WW-premie zijn er diverse aandachtspunten voor het komende jaar. Zo moet u als werkgever opletten als u te maken heeft met BBL-leerlingen met een uitzendbeding. Dit geldt ook bij tijdelijke...

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023 bekend

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023 bekend Het eigenwoningforfait en de omvang van de arbeidskorting voor volgend jaar zijn onlangs bekendgemaakt. Het vaststellen van deze cijfers en percentages gebeurt aan de hand van wettelijk voorgeschreven regels....

Relaxation of Dutch Energy Cost Contribution Scheme (TEK)

Relaxation of Dutch Energy Cost Contribution Scheme (TEK) The conditions that apply to the Energy Cost Contribution Scheme (TEK) are being relaxed. A company’s energy costs will have to amount to at least 7% of its turnover, instead of the previous level of 12.5%. The...

Welke rechter is bevoegd bij echtscheiding of ouderlijk gezag?

Welke rechter is bevoegd bij echtscheiding of ouderlijk gezag? Welke rechter is bevoegd in geval van een scheidingsprocedure of een zaak over ouderlijk gezag? Hiervoor gelden per 1 augustus 2022 nieuwe Europese regels, geregeld in de zogenaamde verordening Brussel...

Subsidie Waardevermeerdering verlengd tot 1 juni 2023

Subsidie Waardevermeerdering verlengd tot 1 juni 2023 Inwoners die te maken hebben met de afhandeling van aardbevingsschade als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld of de gasopslag Norg, kunnen tot 1 juni 2023 de subsidie Waardevermeerdering aanvragen. Dit is...