Alleen btw-aangifte bepalend voor omzetverlies TVL

Alleen btw-aangifte bepalend voor omzetverlies TVL Ondernemers die btw berekenen over hun omzet, moeten die btw-aangifte ook gebruiken om het omzetverlies vast te stellen voor de TVL. Het omzetverlies mag niet op basis van andere financiële stukken worden bepaald,...

Toeslagen voor Oekraïners

Toeslagen voor Oekraïners Oekraïners die in Nederland verblijven, hebben binnenkort recht op kinderopvangtoeslag en huurtoeslag als zij aan de reguliere voorwaarden voldoen. Staatssecretaris De Vries van Financiën (Toeslagen en Douane) bereidt daartoe een...

Toch TVL bij switch bedrijfsactiviteit

Toch TVL bij switch bedrijfsactiviteit De TVL kende specifieke voorwaarden voor starters. Zou u ook als starter moeten worden aangemerkt wanneer u uw bedrijfsactiviteiten wijzigde in de periode dat deze subsidieregeling van kracht was? Hoe oordeelde de rechter hier...

Einde aan afspraken met België en Duitsland over thuiswerken

Einde aan afspraken met België en Duitsland over thuiswerken De afspraken die Nederland met België en Duitsland heeft gemaakt over thuiswerken door grensarbeiders, eindigen per 1 juli a.s. De afspraken vloeiden voort uit het advies om in coronatijd zoveel mogelijk...

Extra subsidie voor verminderen CO2 en hernieuwbare energie

Extra subsidie voor verminderen CO2 en hernieuwbare energie Er komt € 13 miljard subsidie beschikbaar voor projecten die de CO2-uitstoot verminderen en voor projecten inzake hernieuwbare energie. Via de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en...

Verhuur woning ook bij zelfbewoning belast?

Verhuur woning ook bij zelfbewoning belast? Als u uw woning tijdelijk verhuurt, bijvoorbeeld tijdens vakantie, zijn de huurinkomsten belast. Maar wat nu als u de woning deels tijdelijk verhuurt en zelf in het andere deel blijft wonen. Maakt dat nog verschil? Gehele...